Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης (1881-1955)


Hχογραφημένη ξενάγηση

Εργάτριες σταφίδας, 1920-25, ελαιογραφία σε καμβά, 79,7 x 102 εκ.Ο Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης φιλοτέχνησε το έργο που παρατηρείτε την περίοδο 1920-1925. Είναι έξοχο παράδειγμα καθημερινής σκηνής εσωτερικού χώρου και σταθερή θεματική αναζήτηση του καλλιτέχνη. Εδώ, βλέπουμε εργάτριες που ξεδιαλέγουν τη σταφίδα, δραστηριότητα που κατείχε κεντρική θέση στην ελληνική οικονομία, η οποία βασιζόταν κυρίως στην παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο του καρπού αυτού.

Βρισκόμαστε στον εσωτερικό χώρο εργασίας, όπου οι γυναίκες αυτές σκυφτές, με πρόχειρα ρούχα δουλειάς και μαντήλια στο κεφάλι, είναι απολύτως προσηλωμένες στη μηχανική τους δραστηριότητα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους σκιαγραφούνται ελάχιστα, λειτουργώντας ίσως σαν σύμβολο της αυτοματοποιημένης δραστηριότητάς τους, όπου το άτομο λογίζεται ως μονάδα παραγωγής. Είναι σιωπηλές, σκυθρωπές και συγκεντρωμένες η καθεμία στη θέση της. Ο εξωτερικός χώρος δηλώνεται από το παράθυρο και φαίνεται πως βρισκόμαστε στην ύπαιθρο, ωστόσο τόσο οι εργάτριες όσο και εμείς ως θεατές, είμαστε αποκομμένοι από αυτόν. Η υποβόσκουσα μελαγχολία που υπάρχει στον χώρο και τα πρόσωπα, τονίζεται από τις σκούρες αποχρώσεις που επιλέγει ο ζωγράφος, με διακριτές υφές που δημιουργούν θαμπή ατμόσφαιρα.

Ο Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης θεωρείται ένας από τους βασικότερους εκφραστές του ελληνικού ιντιμισμού, δηλαδή της απεικόνισης σκηνών που διαδραματίζονται σε εσωτερικούς, ιδιωτικούς χώρους. Τον ζωγράφο δεν τον είχε ξεχωρίσει το ελληνικό κοινό όσο ήταν εν ζωή, παρόλο που οι ομότεχνοί του τον αναγνώριζαν και τον εκτιμούσαν πολύ. Σήμερα, έχει αναγνωριστεί – έστω και καθυστερημένα – η σημαντική συμβολή του στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης.